Tesla Kontrol Sistemleri, Proses Otomasyonu, Güç&Enerji Otomasyonu, Fabrika Otomasyonu, Robotik, Proses Enstrümantasyonu,

Anahtar Teslim Projeler, Mühendislik, Elektrik Panoları, Nesnelerin İnterneti-Veri Analizi Çözümleri, Elektrifikasyon, Denizli Tesla Kimya, Enerji,

Çimento & Maden, Su Ve Atık Su, Tesla Kontrol Sistemleri Gıda, Petrol & Gaz, Denizli Otomotiv

Fabrika Otomasyonu

Ürün Kategorileri

Fabrika Otomasyonu

Fabrika otomasyonu, üretimde insan iş gücünü azaltıp, dijital kontrol sistemlerine geçerek fabrikayı yüksek verim ve rekabetçi maliyetleriyle sektörde öne çıkarmayı amaçlayan otomasyon sistemidir. Fabrikadaki farklı proseslerin birbiriyle entegrasyonunu ve haberleşmesini sağlayarak; ürün girdi ve çıktılarını doğru ilişkilendirmek, üretimin her aşamasını gözlem ve kontrol edebilmek, sektöre özel otomasyon çözümleri sunmak fabrika otomasyonunun genel amacıdır. Fabrikada dijital dönüşümün avantajlarından bazıları;

  • Üretim hızını arttırmak
  • Hata oranını düşürerek ürün standartını sağlamak
  • Karşılaşılan problem ve arızaları en aza indirgemek ve hızlı çözüm imkanı sunmak
  • Personel kaza ve sakatlanma risklerini azaltmak
  • Personel giderlerini düşürmek
  • Detaylı sistem analizi ile genel durum kontrolü
  • Sistemi uzaktan takip edebilmek ve anlık veri alışveriş imkanı sağlamak

Bir fabrikada, üretim hatlarının veya proseslerinin tamamıyla esnek, her ekipmanın kontrol edilebilir ve izlenilebilir olması, sistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. Otomasyon sistemlerinde sıkça tercih edilen SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) yapısı ile tüm üretim hattı, bir veya birden fazla proses ve bu proseste bulunun her türlü analog ve dijital sinyallerin anlamlandırılmış karşılıkları, cihazların diagnostik verileri ve prosesle ilgili diğer veriler, grafik tasarımı sayesinde anlaşılır ve kullanılabilir gösterimi ve sistemin kontrolü yapılabilir.

SCADA yapısı sayesinde üretim ve prosesler tek bir noktadan gözlem ve kontrol edilerek fabrikaya, zaman, maliyet, kalite konularındaki avantajları ile sonuçta ciddi bir kâr sağlamaktadır.