Tesla Kontrol Sistemleri, Proses Otomasyonu, Güç&Enerji Otomasyonu, Fabrika Otomasyonu, Robotik, Proses Enstrümantasyonu,

Anahtar Teslim Projeler, Mühendislik, Elektrik Panoları, Nesnelerin İnterneti-Veri Analizi Çözümleri, Elektrifikasyon, Denizli Tesla Kimya, Enerji,

Çimento & Maden, Su Ve Atık Su, Tesla Kontrol Sistemleri Gıda, Petrol & Gaz, Denizli Otomotiv

Değerler

Ürün Kategorileri

Değerler

"Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durmak ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır."
                                                                                                                                                                Henry Ford

Yukarıdaki düşünceden hareketle müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve ekip arkadaşlarımızla güvene dayalı, etik ve dürüstlük anlayışına uygun, kalite bilinci oluşturacak ilişkiler kurmaya özen gösteririz.

İş Ahlakı
Müşterilerimiz, alt tedarikçilerimiz, toplum ve ekip arkadaşlarımızla olan tüm ilişkileri etik ve yasal temeller üzerine kurar, her zaman dürüst, adil, şeffaf davranır, verdiğimiz sözleri tutarız.
 
Güvenilirlik
Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle sürdürülebilir temellere dayalı bir iş ilişkisi kurmaya özen gösterir, güvenilirlik konusunda taviz vermeyiz. Ulusal ve uluslararası yasa, düzen ve değerlere uyar, müşteri ve tedarikçilerimizin iş yaşamlarına, şirket politikalarına saygılı davranır, projelerimizde maksimum uyum içerisinde çalışmaya azami gayret gösteririz.
 
Yaşam Biçimi Olarak Kalite
Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimser ve bu anlayışımızı tüm ürün, hizmet ve ilişkilerimize yansıtırız.
 
Yaratıcılık ve Sürekli Gelişme
Gelişime açık, dinamik kadromuzla yaratıcı düşünmeyi katma değer sağlayıcı çalışmalarımızın kaynağı olarak görür ve bunun devamlılığı için bilgi ve yeterliliklerimizi sürekli geliştiririz.
 
Takım Çalışması
Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde ortak hedefler doğrultusunda işbirliği ve uyum içerisinde çalışır, hem projenin performans sorumluluğunu hem de iş bitiminde başarının gururunu paylaşırız.
 
Müşteri İlişkileri
Bir şirketin devamlılığı ve artan bir ivmeyle büyümesi, sahip olduğu Mutlu Müşteri sayısı ile doğru orantılıdır. Amacımız müşterilerimizle tek seferlik değil, sürekli  ilişkiler kurmak, müşterilerimizin güvenle yeniden iş vereceği sürekli çözüm ortağı olmaktır.