Tesla Kontrol Sistemleri, Proses Otomasyonu, Güç&Enerji Otomasyonu, Fabrika Otomasyonu, Robotik, Proses Enstrümantasyonu,

Anahtar Teslim Projeler, Mühendislik, Elektrik Panoları, Nesnelerin İnterneti-Veri Analizi Çözümleri, Elektrifikasyon, Denizli Tesla Kimya, Enerji,

Çimento & Maden, Su Ve Atık Su, Tesla Kontrol Sistemleri Gıda, Petrol & Gaz, Denizli Otomotiv

Güç&Enerji Otomasyonu

Ürün Kategorileri

Güç&Enerji Otomasyonu

Balance of Plant (Yardımcı Santral Sistemleri) , bir enerji santralinde bulunan ana üretim sistemi ve ısı geri kazanım sistemleri dışındaki sistem, bileşen ve yapıları (örn. gaz türbinleri, buhar türbinleri ...) kapsar. BOP, çeşitli bağımsız kontrol sistemlerini tek bir platformda birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sistemlerin optimum bir şekilde entegrasyonu, sistemler arasında veri paylaşma yeteneği ve bu sistemin getirdiği esneklik, bir enerji santralinin verimliliğine ve üretkenliğine yol açan önemli parametrelerdir.

Yardımcı Santral Sistemleri bünyesinde sağladığımız hizmetler:

 • Modülasyon kontrolü
 • Dizi (sekans) kontrolü
 • Kazan yanma kontrolü
 • Besleme suyu pompası kontrolü
 • Kazan güvenlik denetimi
 • Veri toplama
 • Elektrik sistemi kontrolü
 • “Yardımcı Santral Sistemleri” ekipman kontrolü
 • Baca gazı desülfürizasyon kontrolü
 • Türbin kontrolü
 • Türbin denetimi enstrümantasyon cihazları
 • Kombine Çevrim kontrolü
 • Acil Durum kapatma
 • ERP sistemine veri aktarımı
 • Kazan optimizasyonu
 • Sistem verimliliği haritası