Tesla Kontrol Sistemleri, Proses Otomasyonu, Güç&Enerji Otomasyonu, Fabrika Otomasyonu, Robotik, Proses Enstrümantasyonu,

Anahtar Teslim Projeler, Mühendislik, Elektrik Panoları, Nesnelerin İnterneti-Veri Analizi Çözümleri, Elektrifikasyon, Denizli Tesla Kimya, Enerji,

Çimento & Maden, Su Ve Atık Su, Tesla Kontrol Sistemleri Gıda, Petrol & Gaz, Denizli Otomotiv

Proses Enstrümantasyonu

Ürün Kategorileri

Proses Enstrümantasyonu

Sanayi devrimi ile birlikte artan ihtiyaçlar ve ekonomik gelir gider ilişkisi, takip ve analiz işlemlerini vazgeçilmez kılmıştır. Günümüzdeki proses kontrol işlemleri üretimin her aşamasına yayılmıştır, verimlilik, enerji ve iş gücünü takip etmek en az üretim kadar önemli olmuştur. Modern proses kontrol sistemlerinde iş gücünde kayıp edilen zaman, enerji verimliliğinin kontrolü, çevresel etkenlerden meydana gelen değişkenler, minimum maliyet ile maksimum fayda prensipleri enstrümantasyon teknolojisinin önemini arttırmaktadır.
Enstrümantasyonu geniş anlamda; ölçülebilir fiziksel girdilerin değerlendirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Enstrümantasyon proses kontrolü için gerekli verileri sağlar. Bu sayede üretim maliyetlerinin değişken yapıları ve bu girdilerin birbiri üzerine etkileri incelenebilir ve üretimde standartlaşma sağlanabilir. Proseslerdeki saha enstrümanlarının doğru projelendirilmesi ve ölçüm metotları daha doğru kararlar almaya, daha düşük maliyetli ve etkin üretim yapılmasına olanak sağlar.
Projelerimizde saha enstrümanları PLC/DCS sistemlerine uygulama yerine göre Profibus-DP/PA veya HART protokolü üzerinden entegre edilmekte, böylece saha cihazlarının DTM’lerine ulaşılabilmekte ve diyagnostik bilgilerine erişilmektedir.
TKS endüstriyel tesislerdeki saha enstrümantasyonu ile ilgili olarak uzun yıllardır proses kontrolde edinmiş olduğu bilgi ve birikimi bir araya getirerek projelendirme, montaj ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirmektedir.
Proses Enstrümanlarımız:

  • Basınç Ölçüm Transmitterleri
  • Seviye Ölçüm Transmitterleri
  • Sıcaklık Ölçüm Transmitterleri
  • Akış Ölçüm Transmitterleri
  • Analitik Ölçüm Transmitterleri (Ph, İletkenlik vs…)
  • Toz Ölçüm Transmitterleri
  • Nem Ölçüm Transmitterleri